اخبار

لینکدین به مدت ۱۰ ساعت از ایندکس گوگل حذف شد

دیروز لینکدین به مدت ۱۰ ساعت از ایندکس گوگل حذف شد. امّا دلیل آن چه بود؟ در حال حاضر گوگل و لینکدین رسما دلیلی برای این مسئله ارائه نداده اند، ولی دو حدس در این خصوص وجود دارد: توئیتی که جان مولر در صفحه خود ارسال کرده است به صورت …