پنجمین دوره مسابقات
اخبار

مسابقه ICT Challenge

رویداد و مسابقه ICT Challenge  امسال دانشگاه صنعتی شریف پس از تعویق به علت شیوع covid 19 ، به احتمال زیاد در تاریخ ۵ و ۶ تیر ماه امسال(۱۳۹۹) برگزار خواهد شد. رویدادهای ICT Challenge مجموعه مسابقاتی با هدف شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار …