موتور جستجو
اخبار

نحوه به دست اوردن نتیجه در موتور جستجو

کار موتور جستجو بررسی تمام اطلاعات روی اینترنت و پایش ان ها برای ارائه ی نتیجه بهتر و دقیق تر به کاربران خود میباشد،به صورتی که کمتر کلمه ای را میتوان جستجو کرد و به مطلبی در مورد ان دست نیافت. موتور جستجو کمک میکنید تا کاربر نهایی با ارائه  …