جدیدترین بروزرسانی هسته گوگل
اخبار

آپدیت هسته گوگل و نارضایتی سئو کاران!

آپدیت هسته گوگل ، مشکلات و نارضایتی سئو کاران! حدود یک هفته پیش، آپدیت هسته گوگل به پایان رسید و این یعنی نتایج گوگل بالاخره به ثبات رسیده اند. ولی از آن زمان، واکنش سئو کاران نسبت به این آپدیت به شدت منفی بوده است! یکی از اعتراضات رایج سئو …